What's your element? / ¿Qué elemento eres? / Quin element ets?

A game of "The Magic of the Periodic Table within Projecte "From the Magic of Science to the Science of Magic"

Un juego de "La Magia de la Tabla Periódica" dentro del proyecto "De la Magia de la Ciencia a la Ciencia de la Magia"

Un joc de "La Màgia de la Taula Periòdica" dins del projecte "De la Màgia de la Ciència a la Ciència de la Màgia"

#tpqee #lamtp #magsci magsci.eu c4d.udg.edu


[cat] El joc "Quin element ets?" és una divertida associació entre la data de naixement d'una persona i la Taula Periòdica dels Elements. A partir del dia i del mes de naixement (no cal l'any), es determina quin element és, perquè en un any de 366 dies hi caben 3 taules periòdiques de 122 elements. Donat que a principis de 2016 la IUPAC només ha acceptat 118 elements (els set primers períodes complets), els elements 119-122 són de moment una proposta de futur.

[cat] En aquest web es proporciona en primer lloc la Taula Periòdica dels Elements, on es pot veure a quines tres possibles dates de cada any correspon cada element. També es dóna un calendari normal on l'u de gener és dilluns, per visualitzar la correspondència entre el calendari i la Taula Periòdica, i com a forma alternativa de determinar ràpidament l'element de cadascú.